Yojiya cafe Gion

2014-10-06 13.03.02.jpg  

2014-10-06 12.57.19.jpg  

2014-10-06 13.17.58.jpg  

2014-10-06 13.18.35.jpg  

  前往銀閣寺的途中,一路都是極盡美麗的古式日本建築,並前往傳說中好吃甜點的Yojiya cafe Gion,很奇特的經營方式,顧客排排座在塌塌米上吃著甜點喝著飲料,看著外面的庭園風景,而且大家是寂靜無聲的欣賞著.......。

jubao 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()